25.9 C
Volos
Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Κόκκαλης σε Πιερρακάκη: «Σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις, να διοριστούν άμεσα οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί στο ΑΣΕΠ»

Date:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Άμεσο διορισμό των επιτυχόντων εκπαιδευτικών από τους διαγωνισμούς των ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008, με παράλληλο σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων ώστε να αποκατασταθεί η χρόνια αδικία, ζητά ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη την οποία συνυπογράφουν έντεκα ακόμη Βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Είναι πλέον γνωστό ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. 527/2015 Απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφασίστηκε ομόφωνα η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των νόμων 3255/2004, 3687/2008 και 3848/2010, και ειδικότερα κρίθηκε αντισυνταγματικός ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών καθώς και από τους πίνακες 30μηνου και 24μηνου, ως αντίθετος με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας».

Κατόπιν της απόφασης του ΣτΕ, ακολούθησαν καταθέσεις αιτήσεων διορισμού πολλών επιτυχόντων εκπαιδευτικών των ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008, προς το Υπουργείο Παιδείας, επί των οποίων το Υπουργείο απήντησε αρνητικά με αποτέλεσμα οι αιτούντες τον διορισμό τους επιτυχόντες εκπαιδευτικοί από το 2016 και μετά να υποβάλλουν αιτήσεις ακύρωσης κατά των αρνητικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας να αποδεχθεί την αίτηση διορισμού τους.

Σε συνέχεια αυτών και κατόπιν νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, δυνάμει του αρ.73 του ν.4589/2019, διορίστηκε το σύνολο των 455 εκπαιδευτικών που είχαν προσφύγει ήδη και δικαιωθεί δικαστικώς.

Με την υπ’ αριθμ. ΣτΕ 1834/2021 απόφαση, η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με την οποία διορίστηκαν 455 επιτυχόντες εκπαιδευτικοί, που είχαν

προσφύγει και δικαιωθεί δικαστικώς, κρίθηκε απολύτως σύμφωνη με το Σύνταγμα, γεγονός που σημαίνει ότι σύμφωνα με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας, θα έπρεπε να γίνει ανάλογη εφαρμογή της Απόφασης και επί των υπόλοιπων επιτυχόντων εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από την ατομική τους προσφυγή στην δικαιοσύνη, αποκαθιστώντας και την αδικία που είχε δημιουργηθεί, καθώς πολλοί εκ των μη διορισμένων είχαν θέση στον πίνακα επιτυχόντων υψηλότερη από αυτούς που διορίστηκαν βάσει του ν.4589/2019.

Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση διαπιστώθηκε η συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 73 του ν.4589/2019 (Α΄13), που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε για την αποκατάσταση δικαιωθέντων με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (υπό την ΣτΕ Ολ 527/2015) επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008.

Εν τω μεταξύ και εφόσον η νέα Κυβέρνηση της ΝΔ δεν συνέχισε την νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιλύοντας οριστικά και συνολικά το πρόσβλημα όλων των αδιόριστων εκπαιδευτικών επιτυχόντων των ΑΣΕΠ, οι ίδιοι εξακολούθησαν να αναζητούν την δικαίωσή τους, μέχρι που εξεδόθησαν οι υπ’ αριθμ. 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 2341, 2342/2022 αποφάσεις του Γ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι υπ’ αριθμ. 1729/2022 και 22,23/2023 ομοίου περιεχομένου αποφάσεις, οι οποίες κατά παραδοχή του Υπουργείου, έχουν περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Πρόκειται για δεκατρείς (13) αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που αφορούν σε πεντακόσιους (500) περίπου εκπαιδευτικούς, επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008, οι οποίοι ζητούσαν την ανάκληση των αποφάσεων διορισμών, που διενεργήθηκαν από πίνακες αναπληρωτών, βάσει διατάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές (αποφάσεις ΣτΕ 527/2015 Ολ, 2491-2492/2015, 2743/2017), και τον διορισμό τους στις αντίστοιχες θέσεις. Εν τέλει, με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Σ.τ.Ε., αναπέμφθηκαν οι υποθέσεις τους στη Διοίκηση, προκειμένου να εξετάσει τα υποβληθέντα εντός εύλογου χρόνου αιτήματά τους και «για να ενεργήσει τα νόμιμα, σύμφωνα με το σκεπτικό».

Από τις δικαστικές αυτές αποφάσεις προκύπτει η υποχρέωση της Διοίκησης για επανεξέταση του αρχικού αιτήματός τους για ανάκληση ή μη των αποφάσεων διορισμού που είχαν εκδοθεί κατά παράλειψή τους, και τούτο υπό το στενό πρίσμα της «θεωρίας των ομοίων πράξεων» («συνεκτιμώντας και τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκληση των εν λόγω πράξεων, την ανάγκη προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που αποκτήθηκαν καλόπιστα και τον χρόνο που διέρρευσε από την έκδοσή τους»).

Επειδή, η λύση που επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019, με το διορισμό των 455 επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008, δεν συνεχίστηκε με την επέκταση εφαρμογής και στους αδιόριστους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς.

Επειδή, έκτοτε δεν έχει ληφθεί καμία πολιτική νομοθετική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας εις βάρος των επιτυχόντων εκπαιδευτικών που στερήθηκαν του δικαιώματος διορισμού τους.

Επειδή, το Υπουργείο ήδη έχει αποδεχθεί ότι, η Διοίκηση ήταν υποχρεωμένη να διερευνήσει εάν – μη υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων – ήταν δυνατόν να αναδιαμορφώσει εν όλω τους πίνακες διοριστέων, με συνέπεια την ανάκληση των αποφάσεων διορισμού των εκπαιδευτικών που είχαν διοριστεί κατά παράλειψή τους και την πλήρωση των κενούμενων με τον τρόπο αυτό θέσεων από τους ήδη αιτούντες (πρβλ. ΣτΕ 3149/1968 Ολομ., 1569/1970, 4483/1983 και 144/2014).

Επειδή, χρήζει εφαρμογής η Αρχή της Ισότητας, μεταξύ των εκπαιδευτικών, που διορίστηκαν βάσει του συνταγματικώς δεκτού άρθρου 73 του ν. 4589/2019, δεδομένου ότι οι ακόμη αδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν συγκεντρώσει και υψηλότερες βαθμολογίες από τους ήδη διορισθέντες.

Επειδή, δεν συνάδει προς την σύμφωνη με την αρχή της χρηστής και εύρυθμης Διοικήσεως ορθολογική οργάνωση αυτής (ΣτΕ Ολομ. 1834/2021, σκ. 18) η διατήρηση αυτής της εκκρεμότητας και μιας κατάστασης όπου εκπαιδευτικοί με υψηλές βαθμολογίες εκτός αποκατάστασης, ενώ έχουν διοριστεί υποψήφιοι από τους ίδιους πίνακες ΑΣΕΠ 2008, με χαμηλότερες βαθμολογίες(ΣτΕ Ολομ. 2396/2004).

Επειδή, πέρα από την προστασία των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την αξιοποίηση αξιοκρατικά επιλεγμένων υποψηφίων μέσα από διαδικασίες του ΑΣΕΠ για την στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Επειδή, οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες αναμφίβολα αποτελούν φάρο δικαιοσύνης, έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής ανεκτέλεστες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αβεβαιότητας και απογοήτευσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Επειδή, από τις ίδιες δικαστικές αυτές αποφάσεις προκύπτει η υποχρέωση της Διοίκησης για επανεξέταση του αρχικού αιτήματός για ανάκληση ή μη των αποφάσεων διορισμού.

Επειδή, έχετε απαντήσει ότι “η Διοίκηση εξετάζει το ζήτημα της ανάκλησης ή μη των επίδικων αποφάσεων διορισμού, λαμβάνοντας υπόψη το διατακτικό των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. καθώς και τη συναφή νομολογία”.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: Προτίθεστε στα πλαίσια της αναπομπής των υποθέσεων αυτών και της εξέτασής τους από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις ως άνω τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προβείτε στην οριστική και συνολική επίλυση του ζητήματος και να προβείτε στον διορισμό όλων των επιτυχόντων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2004 – 2008;»

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις

Περισσότερα Εδω

spot_img

ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ!

Εγγραφείτε στο Newsletter

- Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα
- Δεν θα ξαναχάσετε ποτε μια σημαντική είδηση

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την [link]πολιτική απορρήτου[/link] μας για περισσότερες λεπτομέρειες.


ΔΗΜΟΦΙΛΗ